Oferta

 

 

 

Nikon Eclipse Ci

Akcesoria do mikroskopów

Kamery mikroskopowe

Oświetlacze

Olejki immersyjne

Oprogramowanie analityczne

Aparatura laboratoryjna

Analizatory immunoenzymatyczne

Analizatory TOC

Cytometry

Inkubatory

Inkubatory CO2

Spektrofotometry IR

Spektrofotometry UV

Spektrofotometry Nano

Wirówki laboratoryjne

 

Odczynniki do diagnostyki laboratoryjnej

Podłoża bakteriologiczne

Materiały zużywalne